Co je to oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže na červené krevní barvivo hemoglobin (vzniká karbonylhemoglobin) asi 220 krát lépe než kyslík. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Vzniká tak tkáňová hypoxie s možností až tragických důsledků pro organismus s následkem smrti. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. 

Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více podmínek:

1. Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
2. Zanedbaná revize spotřebiče.
3. Částečně nebo úplně ucpaný komín.
4. Nedostatečně větraná místnost.

Důsledky otravy oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin) a snižuje množství kyslíku přenášeného krví.

200 ppm *) Mírná bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost po 2-3 hodinách.
400 ppm *) Bolest přední části hlavy po 1-2 hodinách, životu nebezpečný stav po 3 hodinách.
800 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin. Smrt během 2-3 hodin.
1600 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny.
6400 ppm *) Nevolnost, závratě a křeče během 1-2 minut. Smrt během 10-15 minut.

* ppm (parts per milion) – částic na 1 milion. 10 000 ppm = 1%.

Prevence otravy oxidem uhelnatým

Doporučujeme umístit hlásič oxidu uhelnatého v prostoru plynového kotle a v důsledku lepší ochrany i v místnosti kde spíte.

Jaký detektor oxidu uhelnatého vybrat?

Na trhu se vyskytuje nespočet detetktorů CO od různých výrobců. Na základě téměř 10-ti leté zkušenosti s různými značkami můžeme vřele doporučit detektory CO značky Honeywell, které nejen že jsou vyrobeny v rámci Evropské unie, ale mají naprosto zanedbatelnou chybovost (Statistika počítána na tisících kusů).