Každý kotlíkový balíček obsahuje:

  • Plynový kondenzační kotel dle naší akční nabídky.

  • Montáž kotle s napojením na stávající topný systém.

  • Magnetický separátor nečistot pro topný okruh.

  • Připojovací armatury voda, topení, plyn a elektřina.

  • Inhibitor který chrání topné systémy před korozí a zajišťuje lepší předávku tepla v topení.

  • Úprava topné vody a vyčištění proplachem potrubí.

  • Ekologická likvidace vzniklého odpadu.

PlynMax  2018